Referencie

Clean UP Plus upratuje a čistí aj v takých spoločnostiach ako:

  • Oracle
  • Datalan
  • SAG ELV
  • Schneider Electric
  • Hyundai    
  • Altron
  • Reklamná agentúra JandL
  • Sféra
  • Ericsson
  • JandL

Nezáväzný kontaktný formulár

Vypracujeme Vám na mieru ponuku, prípadne poradíme a odporučíme vhodné riešenie. Všetko nezáväzne...

V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. a Nariadenia EÚ 2016/679 dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov za účelom zabezpečenia vzájomnej komunikácie iniciovanej týmto kontaktným formulárom. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak zanikne po uplynutí 3 rokov od jeho udelenia a údaje budú vymazané. Kontakt pre odvolanie súhlasu je info@clean-up.sk .
 Email