Kontrola kvality

Kvalita a akosť našich upratovacích služieb patria k našim najvyšším prioritám. Dokonalá čistota do detailu je práve to, čo podporí výnimočnosť priestorov, v ktorých žijete alebo pracujete.

Poznáme a využívame správne spôsoby, vďaka ktorým pracujeme naozaj precízne. Profesionálne upratovacie postupy, technológie a ekologické čistiace prostriedky a materiály považujeme za štandard a radi Vám pri ich výbere ponúkneme aj rôzne alternatívy. Najnovšie technológie a čistiace prostriedky sú absolútnou samozrejmosťou nášho systému kvality. Nad nimi však stojí dobrá komunikácia.

Kniha prevádzky, ktorá u nás slúži na záznamy o kontrole a úlohach našich pravoníkov, je Vám kedykoľvek k dispozícii na zapísanie prípadných pripomienok. Pridávať poznámky môžete neobmedzene, kedykľovek máte potrebu niečo vylepšiť. Každou Vašou pripomienkou sa budeme zaoberať, pretože aj Vaše rady nám umožňujú neustále rásť a zlepšovať sa v našej profesii.

Objektový manažér patrí v Clean Up Plus medzi kľúčových pracovníkov. Bez ohľadu na to, o aký veľký priestor sa staráme, objektový manažér je vždy k dispozícii. Jeho úlohou je kontrolovať a dodržiavať kvalitu upratovacích prác našich zamestnancov u Vás. Je pripravený zaujímať sa o Vaše názory, preto je jeho funkcia pri našich upratovacích službách nesmierne dôležitá. Očakáva, že sa s ním podelíte o Vaše názory, či už pozitívne alebo negatívne. Všetky Vaše podnety sú pre nás veľmi dôležité. Za Vašu úprimnosť sme Vám veľmi vďační, pretože nám pomáha plniť Vaše potreby a požiadavky a dosiahnuť tak spokojnosť na oboch stranách.

Ku kvalite služieb prispieva aj dôkladná a regulárna kontrola. Práve objektový manažér vykonáva dozor nad stavom upratovacích činností v pravidelných intervaloch, minimálne však podľa harmonogramu kontrol dohodnutého s Vami. K spoľahlivej kontrole kvality prispieva aj vedenie našej spoločnosti, ktoré realizuje revízie pravidelne, dostatočne často a najmä bez ohlásenia u svojich zamestnancov.

Kontrola je pre nás jedným z rozhodujúcich prostriedkov k naplneniu nášho cieľa a ten je získať si Vašu priazeň a dosiahnuť Vašu spokojnosť s našimi upratovacími, čistiacimi a tepovacími službami.

Nezáväzný kontaktný formulár

Vypracujeme Vám na mieru ponuku, prípadne poradíme a odporučíme vhodné riešenie. Všetko nezáväzne...

V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. a Nariadenia EÚ 2016/679 dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov za účelom zabezpečenia vzájomnej komunikácie iniciovanej týmto kontaktným formulárom. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak zanikne po uplynutí 3 rokov od jeho udelenia a údaje budú vymazané. Kontakt pre odvolanie súhlasu je info@clean-up.sk .
 Email