Filozofia spoločnosti

Filozofiou spoločnosti Clean Up Plus upratovanie je odbremeniť Vás od úloh, ktoré Vám ukrajujú veľkú časť voľného času. A tak okrem samotných upratovacích prác zabezpečujeme pre Vás aj dodávky a dopĺňanie hygienického materiálu alebo nákup súvisiacich tovarov, ako napríklad chémiu potrebnú na prevádzku kuchyniek, rôzne osviežovače vzduchu či iný materiál podľa Vašich potrieb a prianí.

Clean Up Plus chce počúvať a rozumieť prianiam svojho zákazníka. Vnímame Vás pozorne a snažíme sa zodpovedne plniť všetky Vaše požiadavky a želania.

Pri každej našej činnosti sme vnútorne stotožnení s princípom slušnosti a korektnosti voči zákakazníkom. V prípade akýchkoľvek problémov dokážeme svoju chybu priznať a poskytnúť zákazníkovi dostatočnú kompenzáciu a riešenia, ktoré prispejú k ich spokojnosti. Za naozaj dôležitú vlastnosť považujeme schopnosť chyby identifikovať, odstrániť a zabrániť ich opakovaniu. Za Vašu pomoc v tomto procese sme Vám úprimne vďační. Pretože sa zlepšujeme a rastieme práve vďaka Vám.

Upratovanie je služba a poskytovať upratovacie služby znamená slúžiť. To však neznamená byť sluhom. Slúžiť znamená vnášať príjemnú atmosféru do všetkých procesov súvisiacich s upratovacími službami. Túto atmosféru pokladáme za jeden z rozhodujúcich predpokladov našej vlastnej podnikateľskej existencie a preto sa ju snažíme prenášať aj do obchodných vzťahov. 

Nezáväzný kontaktný formulár

Vypracujeme Vám na mieru ponuku, prípadne poradíme a odporučíme vhodné riešenie. Všetko nezáväzne...

V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. a Nariadenia EÚ 2016/679 dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov za účelom zabezpečenia vzájomnej komunikácie iniciovanej týmto kontaktným formulárom. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak zanikne po uplynutí 3 rokov od jeho udelenia a údaje budú vymazané. Kontakt pre odvolanie súhlasu je info@clean-up.sk .
 Email