Plánovanie

Po spoločnej dohode a Vašom schválení naplánujeme a zrealizujeme každú zákazku. Naša spoločnosť kladie dôraz na plánovanie, pretože iba veci, ktoré majú systém, fungujú správne. Vďaka dôkladnému naplánovaniu všetkých postupov dokážeme pracovať efektívnejšie, zároveň šetríme Váš čas aj peniaze, investované do našich upratovacích služieb.

Navrhneme Vám alternatívne riešenia, zakomponujeme Vaše priania a zohľadníme Vaše potreby. Náš systém riadenia, skúsenosti, veľký počet voľných pracovníkov a kvalita našich projektových manažérov sú garanciou toho, že dokážeme zostaviť spoľahlivý tím a poskytnúť tak kvalitné upratovanie a čistenie v Bratislave a to v akomkoľvek rozsahu.

Zabezpečujeme starostlivo vyberanú, odborne vyškolenú a profesionálne vedenú upratovaciu silu, optimálne technológie a programy na mieru. Tak, aby ste boli s nami maximálne spokojní.

Nezáväzný kontaktný formulár

Vypracujeme Vám na mieru ponuku, prípadne poradíme a odporučíme vhodné riešenie. Všetko nezáväzne...

V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. a Nariadenia EÚ 2016/679 dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov za účelom zabezpečenia vzájomnej komunikácie iniciovanej týmto kontaktným formulárom. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak zanikne po uplynutí 3 rokov od jeho udelenia a údaje budú vymazané. Kontakt pre odvolanie súhlasu je info@clean-up.sk .
 Email