Maliarske, murárske a drobné práce

Rozsah prác, ktoré pri menších prestavbách Vašej domácnosti radi zabezpečíme, je ohraničený stavebným povolením. Radi a bez problémov Vám zabezpečíme akékoľvek murárske práce, prestavby, stierky či maliarske práce, na ktoré nie je potrebné stavebné povolenie.

Naše ceny sú v tomto prípade maximálne priateľské. Súčasťou našej práce je, samozrejme, aj upratovanie po murovaní, maľovaní či inej rekonštrukcii. A tak môžete mať menšie prestavby, ale aj kompletné maľovanie Vášho bytu alebo doma od nás "na kľúč".

Kalkuláciu Vám vypracujeme na základe Vášho dopytu alebo po vykonanej obhliadke. V prípade, že by súčasťou takejto činnosti vo Vašej domácnosti mali byť nejaké úpravy inštalácii, vieme pre Vás subdodávateľsky zabezpečiť aj vodoinštalatéra, kúrenára či elektrikára.

Nezáväzný kontaktný formulár

Vypracujeme Vám na mieru ponuku, prípadne poradíme a odporučíme vhodné riešenie. Všetko nezáväzne...

V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. a Nariadenia EÚ 2016/679 dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov za účelom zabezpečenia vzájomnej komunikácie iniciovanej týmto kontaktným formulárom. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak zanikne po uplynutí 3 rokov od jeho udelenia a údaje budú vymazané. Kontakt pre odvolanie súhlasu je info@clean-up.sk .
 Email